top of page

Relatietolktraject

Wat houdt je bezig in de relatie met je partner?

Waar maak je je zorgen over wat je relatie betreft?

Wat stoort je aan je partner? Maak je vaak ruzie?...

Eerst met de ene, dan met de andere partner ga ik aan de slag.

Elke partner krijgt ruimschoots de gelegenheid haar/zijn verhaal te doen aan de hand van gerichte vragen. De problemen in de relatie kunnen heel divers zijn. Vaak situeren ze zich op volgende vlakken:

- er is te weinig intimiteit tussen ons

- mijn partner wil teveel seks

- de verdeling huishouden/werk blijft voor problemen zorgen

- ik bereik mijn partner niet meer echt

- onze opvoedingsstijl verschilt te veel

- elk gesprek eindigt in ruzie

- …

 

Na deze twee aparte sessies vertaal ik beide verhalen respectvol en nauwgezet naar de boodschap die ze bevatten.

Bij de derde sessie krijgt de ene partner de vertaling te horen. Ook hierbij worden matrushkapoppetjes ingezet om de zogenaamde innerlijke kinddelen, overlevings-mechanismen e.d.m. visueel te illustreren. Zij ondersteunen gevoelsinzichten die de aanzet mogen vormen tot een helingsproces binnenin de ene partner.

Bij de vierde sessie krijgt de andere partner de vertaling te horen. Op een gelijkaardige manier maar met een verschillende inhoud wordt ook hier de aanzet gegeven tot een innerlijk helingsproces.

 

Uiteindelijk werken we in sessie 5 met relatiecirkels waarin beide partners aan bod komen. Veelal leidt dit tot meer wederzijds begrip, wat een mogelijke echtscheiding kan voorkomen. Mocht die er toch komen, dan kunnen de vertalingen ervoor zorgen dat dit in respect voor elkaar gebeurt.

 

 

 

 

 

Getuigenissen:

Het gebruik van de mathrushkapoppetjes was een grote meerwaarde. Daarbij werd heel respectvol omgegaan met mijn gevoelens van verdriet.

 

Ik ben zeer tevreden over de sessies. De timing ervan was toevallig juist op het moment dat ik die gesprekken, het inzicht nodig had waar ik me niet bewust van was.

bottom of page